Nâng cấp tư cách thành viên với Phiếu giảm giá (PAYPAL/Thẻ ngân hàng)

Chúng tôi rất vui vì bạn có nhiều lựa chọn thanh toán hơn, thuận tiện và nhanh chóng, bạn có thể tự nâng cấp thành viên của mình, hỗ trợ Paypal và thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

LƯU Ý: Các coupon trong bài viết chỉ mang tính chất ví dụ và không phải là coupon hợp lệ

1.Bạn sẽ vào Takefile để mua phiếu giảm giá, sau khi mua hàng xong hãy tải phiếu giảm giá xuống. Vui lòng sao chép phiếu giảm giá bên trong hộp màu đỏ.

.

2.Mua tư cách thành viên tương ứng trong LINSEMAO và sử dụng phiếu giảm giá trong giỏ hàng.

3.Sau đó nhấn Tiến hành thanh toán để hoàn tất đơn hàng. Tư cách thành viên của bạn sẽ được tự động nâng cấp.

Chúng tôi đã điều chỉnh giá phiếu giảm giá của TAKEFILE.
Giá của phiếu giảm giá thành viên 2 ngày đã tăng từ $8 lên $9.95.
Giá của phiếu giảm giá thành viên 7 ngày đã tăng từ $13 lên $15.95.
Giá của phiếu giảm giá thành viên 30 ngày đã tăng từ $23 lên $29.95.
Giá phiếu giảm giá thành viên 90 ngày đã tăng từ $75 lên $99.95.